Vizsgadrukk

Különleges előnyök

Trénerei professzionális egyetemi előadók.
Önt olyanok segítik majd retorikai kompetenciája fejlesztésében, akik napi munkájuk során egyaránt tartanak és értékelnek tudományos-szakmai tartalmú előadásokat. Otthon vannak az auditóriumok, szemináriumi szobák, konferenciatermek világában. Ön az egyetemi világ hivatásosainak támogatásával alakíthatja ki saját kommunikációs stílusát.
Trénerei évtizedes vizsgáztatói múlttal is rendelkeznek.
Mindent el tudnak Önnek mondani arról, hogyan lehet kommunikáció-technikailag sikerre vinni egy megmérettetést. A "profi diáknak" is képesek újat mutatni. Empatikusak a szorongó, de felkészült vizsgázók iránt.
A trénercsapat legalább egy tagja a teljesítmény-motiváció szakértője.
Ez a tag ugyanis pszichológus. Szakmájából adódóan tudományosan megalapozott ismeretei vannak a sikerorientáció-kudarckerülés, vizsgaszorongás témakörében. Egyetemi oktatóként a teóriát saját élményeivel képes feltölteni. Gyakorló pszichológusként pedig hathatósan képes segíteni Önnek belső erőforrásai kiaknázásában, és  ezzel egyéni eszköztára kialakításában.
A logopédus feszültségoldó technikákat tanít Önnek.
A helyes légzéstechnika, a hangképzés, az artikuláció oldott, felszabadult fizikai és lelkiállapotot kíván. Teljesítményhelyzetekben Ön sikeresen csökkentheti feszültségeit a jól begyakorolt, nagykapacitású beszédlégzés, jól zengő mellhang, biztos kiejtés használatával.