Vezetőképzés

Fejlesztett készségek

Retorikai kommunikáció
A vezető képes domináns kommunikátori pozíció elfoglalására és megtartására egy egyénnel szemben, vagy egy csoportban anélkül, hogy ennek érdekében közvetlenül vagy közvetetten alkalmazna a szervezetben rendelkezésére álló hatalmi eszközöket, vagy implikálná ezek alkalmazását, és anélkül, hogy a hallgatóság vélelmezné róla hatalmi eszközök ennek érdekében történő használatát. Alkalmazás»

Tárgyias kommunikáció
A vezető képes az aktuális kommunikáció témájához és másik résztvevőjéhez fűződő szociális (vagyis személyes és/vagy hierarchikus) viszonyulását a kommunikáció keretein kívül tartani, és a téma szerinti valóságvizsgáló- és értelmező közös tevékenységet folytatni. Alkalmazás»

Csoportvezetői kommunikáció
A vezetőnek az a kompetenciája, amely révén egyidejűleg képes a munkacsoport egyes tagjainak kommunikációját hozzákapcsolni az előre meghatározott célhoz és a többiek kommunikációjához. Alkalmazás»

Irányító kommunikáció
A vezető képes úgy élni hatalmával, hogy utasításai tárgyi szempontból végrehajthatóak, hatalmi szempontból megkérdőjelezhetetlenek, személyes szempontból emberi méltóságot megőrzők legyenek. A kompetenciába foglaltatik a beosztott önirányító-önszabályozó hajlandóságának és készségének állandó mérése és fejlesztése. Alkompetenciák: személyes magatartáskontroll, bürokratikus magatartáskontroll, eredménykontroll, kulturális kontroll. Alkalmazás»

Gondoskodó kommunikáció
A vezető képes a beosztottal folytatott interakciók keretében segítséget nyújtani a beosztott szükségleteinek a szervezet lehetőségei közötti kielégítésében. A szükségletek a primer fizikai-kényelmi szükségletektől a kreatív, önmegvalósító munka iránti igényig terjednek. Alkalmazás»

Asszertív kommunikáció
A vezető képes 1. nyíltan kifejezni vezetői pozíciójához kapcsolódó személyes szükségleteit, valamint kommunikációs partneréhez fűződő személyes viszonyát 2. azzal a feltétellel, hogy önmagához viszonyítva nem értékeli föl vagy le a partnerét. Alkalmazás»