Vezetőképzés

Fejlesztett készségek alkalmazása

Retorikai kommunikáció
Motiválás, informális vezetői pozíció erősítése, munkamegbeszélés hatékonyságának biztosítása, mentori feladatok, tárgyalások a munkacsoporton kívül, csoportkohézió erősítése.

Tárgyias kommunikáció
Egyéni és csoportos munkamegbeszélés, teljesítménymenedzsment szerződéskötési és értékelési fázisa, konfliktuskezelés problémaelemző szakasza, mentori feladatok.

Asszertív kommunikáció
Befolyás gyakorlása a partnerre, hatalmi eszközök használata nélkül, saját vezetői igények képviselete, a partner igényeinek figyelembe vételével, önvédelem agresszió nélkül, kibújás a formális vezetői szerepből, a vezetői hatékonyság megőrzésével.

Irányító kommunikáció
Személyes magatartás-kontroll: "gyors reagálású erők" irányítása, mentori funkció, kármegelőzés. Bürokratikus magatartás-kontroll: különösen diszfunkcionális a konfliktuskezelés, a kreativitást igénylő feladatok, és a motivációs és fejlesztési problémák esetén. Eredménykontroll: ha a munkafolyamat elemi szinten szabályozott, vagy ha alapjaiban/részben vagy minimálisan strukturált. Kulturális kontroll: bürokratikus kontroll kiváltására, eredménykontroll kiváltására, a beosztott által felvetett szakmai problémák megoldására, kreatív feladatoknál, motiválásra, képzés-fejlesztésre.

Gondoskodó kommunikáció
Konfliktuskezelés, teljesítmény-értékelés, képzés-fejlesztés, motiválás, személyes-érzelmi támogatás

Csoportvezetői kommunikáció
Csapatépítés, teammunka vezetése, csoportos tervezés, stb