Karrierépítőknek

Fejlesztett készségek

Retorikai kommunikáció
A beszélő képes domináns kommunikátori pozíció elfoglalására és megtartására egy egyénnel szemben, vagy egy csoportban anélkül, hogy ennek érdekében közvetlenül vagy közvetetten alkalmazna hatalmi eszközöket, vagy implikálná ezek alkalmazását, és anélkül, hogy a hallgatóság vélelmezné róla hatalmi eszközök ennek érdekében történő használatát.

Tárgyias kommunikáció
A beszélő képes az aktuális kommunikáció témájához és másik résztvevőjéhez fűződő szociális (vagyis személyes és/vagy hierarchikus) viszonyulását a kommunikáció keretein kívül tartani, és a téma szerinti valóságvizsgáló- és értelmező közös tevékenységet folytatni.

Csoportvezetői kommunikáció
A beszélőnek az a kompetenciája, amely révén egyidejűleg képes egy csoport egyes tagjainak kommunikációját hozzákapcsolni a többiek kommunikációjához és az előre meghatározott célhoz.

Asszertív kommunikáció
A beszélő képes 1. nyíltan kifejezni személyes szükségleteit, valamint kommunikációs partneréhez fűződő személyes viszonyát 2. azzal a feltétellel, hogy önmagához viszonyítva nem értékeli föl vagy le a partnerét.