Élő beszéd program

Jellemzők

Ön felhasználói tudást kap.
A képzés kompetencia-alapú. A magatartás-tudományok által elméletileg megalapozott, ugyanakkor nagyon praktikus szemléletű. A programban bemutatjuk önnek a proaktív retorikai kommunikációs eszköztárat, közösen az egyéniségére szabjuk, és segítünk megtanulni a használatát.
Bármilyen szinten lehet a beszédkészsége.
A módszer a kezdőtől a professzionális szintig több fokozatban skálázható. A tréningcsoportok összeállításánál, a maximális hatékonyság érdekében a résztvevők kompetencianívóját is figyelembe vesszük.
Egzakt tanulnivaló.
Kerüljük a ködös képzési célokat. Nekünk kevés, hogy ön "megsejtsen", "megérezzen", "átéljen" "valamit". Az alkalmazható retorikai-kommunikációs eszközök részletes felsorolása, pontos definíciók, szemléltető példák, az alkalmazási lehetőségek bemutatásával: a program megfogható, számon kérhető tudást kínál önnek.
Intuíció, kreativitás.
Az előbbiekkel teljes összhangban a képzés erősen igényli a résztvevők alkotóerejét is. Akármilyen indokkal lép be a képzésbe, kedvtelésből, önkiteljesítő, és/vagy professzionális motivációval: a beszéd művészetébe mindenképpen belekóstol majd.
Akár tíz ember is az ön fejlődéséért dolgozik!
A módszer lényeges eleme a tréningcsoport önfejlesztő potenciáljának kihasználása. Az idő haladtával egyre nő a csoporttagok tudása, és az egymás iránti bizalom. A maximum nyolcfős csoportban, a trénerekkel együtt önnek akár tíz személyes tanácsadója is lehet.
A képzés személyiségfejlesztő hatása az ön egyedi igényei szerint kalibrálható.
A közvetett személyiség-fejlesztő hatás a tematikus-műfaji fókuszú tréningmodulokban is érvényesül. Vagyis akkor is, ha ön "csak" kiváló társasági mesélő akar lenni, vagy briliáns céges prezentációkat akar tartani. A módszer beépített speciális eszközcsoportjai segítségével ez a személyiségfejlesztő hatás közvetlenné tehető, és az ön elvárásai szerinti mélységű és intenzitású szintre állítható.
A siker egyik titka: a valódi teljesítményhelyzetek.
A sok játékos helyzetgyakorlat, humoros beszédtechnikai feladat mellett a résztvevők többször is kerülnek igazi téttel bíró szituációba: társaik, trénereik, és a kamera előtt mondják el saját beszédeiket. A helyzet minden eleme valódi: valódi a stressz, az érzelmek, a reakciók. Az "olyan, mintha" -elemek teljes hiánya, a magas fokú validitás semmihez sem hasonlítható fejlesztőkörnyezetet eredményez.
Ön mérni tudja a saját fejlődését.
Ehhez Ön olyan fogalmi és viselkedéses eszközöket sajátíthat el, amelyekkel  évekkel a tréningfolyamat után is nyomon tudja követni kommunikációs kompetenciájának változásait.
A képzés része az utánkövetés és szinten tartás.
A tréningcsoportban végzett koncentrált munka sokszor hoz nagyon látványos, váratlanul nagy eredményeket. Ezek a pozitív változások igaziak. Ugyanakkor illékonyak is lehetnek. Ezért képzéseink beépített része az utánkövetés. Ennek keretében szakembereink segítenek stabilizálni az elért fejlődést. Az utánkövetés és szinten tartás történhet egyéni és csoportos formában egyaránt.