Vezetőképzés

Adatvédelem

A Proaktív Kommunikáció Kft. az ügyfeleiről tudomására jutó személyes és különleges adatokat az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és közérdeki adatok nyilvánosságáról) rendelkezései alapján kezeli. Az adatvédelmi törvénnyel összhangban pszichológus szakértőinket különösen kiemelt titoktartási kötelezettség terheli a képzési-fejlesztési folyamat során tudomásukra jutó pszichológiai adatokkal kapcsolatban. Az idevágó magatartás-sztenderdekig lebontott szabályozást a pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe tartalmazza.

Az Ön személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy 1. megfelelő információkkal láthassuk el szolgáltatásainkról, 2. az Ön egyedi igényeihez illeszkedő képzési-fejlesztési tervet alkothassunk, és teljesíthessük azt, 3. biztosíthassuk szolgáltatásaink technikai működését (regisztráció, kapcsolattartás, számlázás). Társaságunk minden szükséges intézkedést megtesz azért, hogy adatait biztonságban tároljuk, és azokhoz jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá.

Az adatkezelés kizárólag a felsorolt célok elérésének időpontjáig tart. Ennek értelmében például töröljük az Ön minden, számunkra ismertté vált személyes adatát, miután információ-kérésére adott válaszunkkal kapcsolatos elégedettségét visszaigazolta. Töröljük minden adatát az első interjú lezárása után, amennyiben nem jelzi részvételi szándékát valamelyik képzésünkben. Töröljük az Ön adatait, ha visszavonja tréningre történt jelentkezését. Befejezve a példák felsorolását: töröljük a tréningek során Önről keletkezett összes személyes adatot, beleértve a digitális videotechnika alkalmazása során mágnesszalagon, merevlemezen, optikai adathordozón keletkezetteket is, a képzési-fejlesztési célok elérése után. Az ügyféllel való kapcsolat megszakadása után is él pszichológus szakértőink titoktartási kötelezettsége.

A fent leírtaktól csak az Ön hozzájárulásával térünk el.

«vissza az előző oldalra